Het beheerpakket ‘Vochtig weidevogel grasland’ is, zoals de naam al zegt, vooral gefocust op de weidevogels. De graslanden kunnen verschillende beheersvormen hebben en bij het maai- en graasbeheer wordt rekening gehouden met de weidevogels. Zo kunnen zoveel mogelijk jonge vogels veilig groot worden gebracht en hebben ze genoeg voedsel tot hun beschikking.

Jouw donatie draagt bij aan:

  • Een goede biotoop voor weidevogels, zoals de wulp en grutto 🐦
  • Een rijk bodemleven dat zorgt voor een vruchtbaardere bodem 🌱
  • Een kruidenrijk grasland waar veel insecten op afkomen 🦋
  • Een open landschap met de kenmerkende houtwallen en pingo’s 💧
  • Het behoud van de Friese natuur in samenwerking met betrokken boeren 💚

Waarom doneren aan dit beheerpakket?

Vochtig weidevogelgrasland is van belang voor een grote diversiteit in soorten. Dit beheerpakket kan bij verschillende soorten bodems voorkomen, zoals laagveen in de Noardlike Fryske Wâlden. Vroeger kwamen weidevogels hier veel voor, maar de aantallen zijn de afgelopen jaren afgenomen. Door een donatie te doen, draag je bij aan een fijne leefomgeving voor de weidevogels, zodat deze weer meer voor kunnen komen in het gebied.

De Fryske Wâlden biedt namelijk een belangrijke leefomgeving aan meer dan de helft van alle vogelsoorten die Nederland kent, zoals de zeldzame klauwier. Speciaal beheer gericht op het behoud van weidevogels in de Friese natuur is daarom van groot belang. Echter heeft de boer met verschillende mogelijke obstakels te maken bij dit beheertype. Als stichting faciliteren wij kennisdeling en kunnen wij de boeren advies geven om het beheer zo goed mogelijk vorm te geven. Jouw donatie zorgt ervoor dat wij de boeren zo veel mogelijk kunnen aansporen om over te gaan op Natuur Inclusieve Landbouw.