Bij het beheerpakket ‘Vochtig hooiland’ wordt de grond jaarlijks onder water gezet of door natuurlijke omstandigheden vochtig gehouden. De boer maait de grond jaarlijks, soms in combinatie met beweiding. Het maaien gebeurt op zo’n manier dat er verschillende hoogtelagen ontstaan. Daar kunnen dieren zich in verschuilen of op zoek gaan naar voedsel.

Jouw donatie draagt bij aan:

  • Het ontstaan van soortenrijke vegetaties met veel kruiden en bloemen, zoals de dotterbloem die onmisbaar is in de Fryske Wâlden 🌻
  • Het verbeteren van de structuur van de bodem en het voorkomen van begroeiing van het stuk grond wat ongunstig is voor veel diersoorten 🐇
  • Een optimale leefomgeving voor diverse insecten, vogels en zoogdieren 🐞
  • Het behoud van de Friese natuur in samenwerking met betrokken boeren 💚

Waarom doneren aan dit beheerpakket?

Vochtig hooiland komt voort uit de ontginning van moerassen of bossen, of omdat het lang is gebruikt als hooiland. Hooiland komt vaak voor op natte veen- en kleibodems. De graslanden zijn erg bloemrijk en worden gevuld met soorten als de dotterbloem en de ratelaar. Helaas zijn vochtige hooilanden zeldzaam geworden door ontginning, ontwater en bemesting.

Het is belangrijk om deze bijzondere stukken grond te behouden, omdat ze van groot belang zijn voor insecten en kwetsbare vogels. Er zitten echter meerdere knelpunten aan verbonden, zoals een kans op de verzuring van de grond. Als stichting zorgen wij voor kennisdeling en kunnen wij de boeren advies geven. Zonder donaties is dit niet mogelijk en dankzij jouw donatie kunnen we het beheer zo optimaal mogelijk vormgeven en de Friese natuur laten opbloeien.