Bij het beheerpakket ‘Kruidenrijk grasland’ zaait de boer verschillende grassen en kruiden in de grond. Op de grond kan vee worden gehouden of het grasland wordt gehooid. Van bemesting is hierbij niet of nauwelijks sprake.

Jouw donatie draagt bij aan:

  • Het creëren van een fijne leefomgeving voor vlinders, bijen, vogels en kleine zoogdieren 🦋
  • De gezondheid van koeien, die door de kruiden meer vitaminen en mineralen binnenkrijgen 🐄
  • Het verbeteren van de structuur van de bodem, waardoor 1) Significante hoeveelheden CO2 worden vastgelegd in de bodem, 2) de bodem bij zowel droogte als wateroverlast meer water vast kan houden, en 3) bodems minder kwetsbaar zijn voor extreem weer en erosie 🌳
  • Het behoud van de Friese natuur in samenwerking met betrokken boeren 💚

Waarom doneren aan dit beheerpakket?

Terwijl kruidenrijke graslanden vroeger veel voorkwamen in de landbouw, is dit met de jaren veranderd. Dit komt doordat de focus van de landbouw vooral is komen te liggen op veel bemesten om een zo hoog mogelijke opbrengst te krijgen.

Bij het herinzaaien wordt er vaak vooral gebruik gemaakt van eenzijdige zaadmengsels. Afgelopen jaren is gebleken dat kruiden juist heel belangrijk zijn voor de natuur en de koeien die op het land grazen. Dit type beheer is al op verschillende plekken in Friesland toegepast en er zijn na een jaar al fantastische resultaten geboekt. Zo zijn de roerdomp en de waterral waargenomen in dit type graslanden in Friesland.

Voor de boer zitten er echter verschillende onzekerheden verbonden aan het herintroduceren van kruiden op veengrond. Het is namelijk niet makkelijk en er is nog weinig kennis beschikbaar.  Zonder donaties is verbetering hierin niet mogelijk. Dankzij jouw donatie kunnen zij het beheer zo optimaal mogelijk vormgeven en de Friese natuur laten floreren.