Beheer van verworven natuurgronden

Hoe de aangekochte gronden worden beheerd, is afhankelijk van het natuurdoel van het gebied. Op basis van de verschillende natuurdoelen heeft de Provincie Fryslân verschillende beheerpakketten ontwikkeld. Hierin staan richtlijnen omschreven over wat de beheerder kan doen om de Friese natuur te behouden.

Op het stuk grond wordt bij voorkeur landbouw uitgeoefend in harmonie met de natuur. Lees hieronder meer over de beheerpakketten die van toepassing zijn op gronden in de Noardlike Fryske Wâlden.

Contact
Heb je vragen over het beheer van onze gronden? Neem dan vooral contact met ons op of bekijk deze website voor meer informatie.

Projecten

Vochtig weidevogel grasland

Het beheerpakket ‘Vochtig weidevogel grasland’ is, zoals de naam al zegt, vooral gefocust op de weidevogels, met name bij het maai-en grasbeheer van het land. Zo kunnen zoveel mogelijk jonge vogels veilig groot worden gebracht. 🌳

Vochtig Hooiland

Bij het beheerpakket ‘Vochtig hooiland’ wordt de grond jaarlijks onder water gezet of door natuurlijke omstandigheden vochtig gehouden. De boer maait de grond jaarlijks, soms in combinatie met beweiding. 💧

Kruidenrijk Grasland

Bij het beheerpakket ‘Kruidenrijk grasland’ zaait de boer verschillende grassen en kruiden in de grond. Op de grond kan vee worden gehouden of het grasland wordt gehooid. Van bemesting is niet of nauwelijks sprake. 🐄

Samenwerkingen SPN en potentiële beheerder

Wij steunen natuurlijk niet zomaar iedere beheerder die interesse heeft in natuurbeheer op de door ons gekochte gronden. Wij stellen strenge eisen  aan een beheerder, om zo optimaal mogelijk van de natuur te kunnen genieten.

Daarom hebben we een aantal randvoorwaarden opgesteld waar de potentiële beheerder aan moet voldoen om steun te krijgen van SPN. De beheerder moet minimaal voldoen aan zes van deze punten.

  • De beheerder moet lid zijn van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden.
  • De beheerder moet ervaring hebben met natuurbeheer.
  • De beheerder moet een hoofdbedrijf hebben dat bij voorkeur niet verder dan drie km van het aan te kopen gebied ligt.
  • Particulier natuurbeheer moet in de bedrijfsvoering mogelijk zijn.
  • De bedrijfsvoering moet niet afhankelijk zijn van de beheersvergoeding.
  • De beheerder moet openstaan voor samenwerking met andere natuurbeheerders in de omgeving.
  • De beheerder moet een realisatieplan opstellen in samenwerking met SPN.
  • De beheerder moet akkoord gaan met de uitgangspunten van de pachtovereenkomst met SPN.

Contact

Heb je vragen over het beheer van onze gronden? Neem dan vooral contact met ons op of bekijk deze website voor meer informatie.