Stichting Particulier Natuurbeheer

Stichting Particulier Natuurbeheer (SPN) heeft als doel om mooie stukken grond te verwerven en te verpachten voor particulier natuurbeheer. Met deze aanpak kunnen wij prachtige flora en fauna in gebieden behouden en tegelijkertijd zorgen dat er op de gronden op een natuurlijke wijze wordt geboerd.

Met deze werkwijze willen wij natuurbeheer in Noordoost Friesland stimuleren. Om dat te doen betrekken wij boeren uit de omgeving bij onze plannen. We slaan de handen ineen en zorgen er samen voor dat natuurbeheer en agrarische bedrijfsvoering hand in hand gaan.

Samen beheren wij niet alleen de natuur, maar laten wij een gebied bloeien!

groene kikker in de natuur
Foto door Jacob Bijlsma NFW

Het bestuur

Het stichtingsbestuur van SPN bestaat uit enthousiaste vrijwilligers. De stichting en het stichtingsbestuur hebben daarbij geen winstoogmerk. Wanneer een project van de stichting leidt tot winst, dan zullen we deze fondsen inzetten voor nieuwe projecten. Op deze manier zetten we onze missie van natuurbeheer in de agrarische bedrijfsvoering voorspoedig door.

Het Stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen:

Wout van Vulpen

Voorzitter &
Afgevaardigde van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden

 

Dick Zeinstra

Secretaris &
Melkveehouder

Marijke Sinnige-Bos

Penningmeester &
Melkveehouder

Pieter de Vries 

Algemeen bestuurslid, afgevaardigde van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden & melkveehouder

Thea Broersma- van der Meer

Notuliste & melkveehouder