In het bestuur van de Stichting Particulier Natuurbeheer vind je allemaal gepassioneerde Friezen: allen met een voorliefde voor de Friese natuur en sommigen met een boerenachtergrond. Wij vinden dat boeren een nuttige bijdrage kunnen leveren aan het beheer van natuurgebieden, en daar helpen we ze graag bij.
Nee, de bestuursleden worden niet betaald. Wij doen dit op vrijwillige basis: wij zetten ons in voor de stichting uit passie voor de Friese natuur. Mocht een project van de stichting tot winst leiden, dan zullen we deze fondsen inzetten voor nieuwe projecten.
Voor het project Twizelermieden willen wij van Stichting Particulier Natuurbeheer een aantal percelen uit het gebied Twizelermieden verwerven en verpachten aan een boer voor eerlijk en natuurvriendelijk beheer. Wij zijn hiervoor in gesprek met een enthousiaste beheerder uit het gebied. Als het project Twizelermieden voortgezet wordt, zal deze beheerder op biologische wijze hier melkvee houden. Daarnaast zal de beheerder de prachtige flora en fauna van het gebied Twizelermieden behouden.
In het gebied worden duurzame producten geteeld. De eerlijke producten die daaruit voortkomen worden beschikbaar gesteld voor mensen in de omgeving. Ook ben je uiteraard welkom voor een kijkje of een stevige wandeling in het gebied buiten de rustperiode. Dit is zeker de moeite waard, aangezien er veel bijzondere plantsoorten te bewonderen zijn, zoals de Spaanse ruiter, de rietorchis en de dotterbloem. Ook vogelliefhebbers opgelet, want verscheidene weidevogels hebben Twizelermieden hun leefgebied gemaakt.
Het is nog niet bekend wanneer de exacte datum voor de grondverkoop is. Zodra dit bekend is, kan het proces binnen een jaar afgerond worden. Je kunt op de hoogte gehouden worden van het project Twizelermieden als je dat wilt. Neem in dat geval even contact met ons op.
Voor het project Twizelermieden hebben wij de financiering voorspoedig rond gekregen. Echter, voor volgende projecten willen wij ook opties creëren voor particuliere donaties en investeringen. Wij vinden het namelijk belangrijk dat burgers uit gemeente en provincie de kans krijgen om grondgebieden in de Fryske Wâlden weer eigen te maken.
Wij zorgen er in samenwerking met boeren voor dat prachtige stukken Fries landschap bewaard worden en dat ze ook nog eens goed verzorgd en gebruikt worden. Daardoor houdt de natuur in jouw omgeving zijn waarde en pracht.