Heb je vragen over het werk van Stichting Particulier Natuurbeheer? Hieronder hebben wij een aantal veelgestelde vragen voor je op een rijtje gezet. Heb je een andere vraag? Stuur ons dan gerust een bericht.

Over de projecten

Dit zou kunnen natuurlijk, maar dit brengt ook veel gedoe met zich mee. Wij nemen alle administratieve rompslomp uit handen, zodat de boer zich kan focussen op zijn eigen bedrijfsvoering. Zo faciliteren wij in de communicatie en maken bijvoorbeeld in samenwerking met de pachter een realisatieplan. Lees hier meer over het beheer van de verworven natuurgronden.
De Vereniging Noardlike Fryske Wâlden controleert of het beheer goed wordt uitgevoerd. Vervolgens verantwoordt het collectief aan de provincie Fryslân wat de resultaten daarvan zijn en of er dus genoeg wordt gedaan om de Friese natuur te behouden.
Wij zijn actief op zoek naar gebieden en bepalen als stichtingsbestuur zelf of we de grond aankopen. Vervolgens gaan wij op zoek naar iemand die het kan beheren, die bij voorkeur is aangesloten bij vereniging Noardlike Fryske Wâlden. Boeren die bij de vereniging zijn aangesloten hebben veel kennis van natuurbeheer en zullen het perceel beheren volgens het vastgestelde natuurdoeltype.
In de toekomst is het doel om onderzoek te doen naar Natuur Inclusieve Landbouw op onze verworven natuurgronden. Dit doel is tweeledig: 1) inzicht vergaren in verdienmodellen, 2) kansen van deze vorm van landbouw zichtbaar maken.

Over het doneren

Nee dat kan helaas niet. Wij verwerven zelf de gronden in nauwe samenwerking met alle partijen.
Op Facebook plaatsen wij regelmatig de nieuwste updates over projecten en natuurlijk over andere ontwikkelingen betreffende de Stichting Particulier Natuurbeheer Noardlike Fryske Wâlden. Zorg ervoor dat je op de hoogte blijft daar ons te volgen via facebook of je in te schrijven voor de nieuwsbrief!
Door een donatie te doen zorg je er voor dat de (Friese) natuur (in het nationaal landschap NFW) veilig wordt gesteld, maar je wordt geen eigenaar. Wij zorgen ervoor dat natuurdoelen van de door ons verworven gronden worden behaald. Wil je op een andere manier betrokken zijn bij de Friese natuur?
Zodra er nieuwe gronden voor natuurbeheer zijn verworven, word je daar van op de hoogte gesteld via de nieuwsbrief of via Facebook.
Ja dat is altijd mogelijk! Denk bijvoorbeeld aan een jubileum van een werknemer of een speciale gelegenheid. Door een donatie te doen lever je een concrete bijdrage aan het behouden van de Friese natuur.

Over de missie van de stichting

Wij zijn op zoek naar kansen in de regio Noordoost Friesland, zoals in natuurgebied Twijzelermieden. Wil je op de hoogte worden gehouden van nieuwe projecten? Volg ons dan op Facebook en schrijf je direct in voor de nieuwsbrief!
Wij zien onszelf als een beweging die iedereen, van burger tot boer tot overheden, bij ons project wil betrekken. Iedere donatie die wordt gedaan doet er toe en draagt bij aan het behouden van de Friese de natuur. Natuur en landbouw gaan op onze verworven gronden hand in hand waardoor we samen de hele Friese natuur in bloei zetten!
Op dit moment werken wij samen met Vereniging Noardlike Fryske Wâlden en Staatsbosbeheer.