Bijdragen aan particulier natuurbeheer

Wij van de Stichting Particulier Natuurbeheer (SPN) hebben als doel mooie stukken natuur te verkrijgen, zodat wij deze vervolgens kunnen verpachten. Hierbij werken we samen met boeren die op een natuurvriendelijke wijze een eerlijk inkomen op deze gronden kunnen verwerven. Zo wordt de fraaie en unieke Friese natuur in deze gebieden behouden in samenwerking met de boeren.

Om ons doel van gronden verwerven en financieren te kunnen verwerkelijken, zijn wij afhankelijk van donaties. Jij kunt ons daarbij helpen!

Samen beheren en laten bloeien

Voel jij, net zoals wij, ook de behoefte om te genieten van de mooie Friese natuur en van de unieke en schitterende diersoorten die deze omgeving hun leefgebied gemaakt hebben? Vind jij het ook belangrijk dat boeren op een natuurvriendelijke wijze een eerlijk loon kunnen verwerven?

Door middel van een donatie aan SPN voor een van onze projecten help jij ons natuurbeheer en agricultuur te combineren. Kortom, jij draagt een steentje bij aan eerlijke en natuurvriendelijke agricultuur. Samen beheren wij niet alleen gebieden; wij laten ze bloeien!

Donatieformulier Cadeau

7,50
Persoonlijke info

Totaalbedrag: €7,50

Donatieformulier

7,50
Persoonlijke info

Totaalbedrag: €7,50

Onze projecten

Vochtig weidevogel grasland

Het beheerpakket ‘Vochtig weidevogel grasland’ is, zoals de naam al zegt, vooral gefocust op de weidevogels, met name bij het maai-en grasbeheer van het land. Zo kunnen zoveel mogelijk jonge vogels veilig groot worden gebracht. 🌳

Vochtig Hooiland

Bij het beheerpakket ‘Vochtig hooiland’ wordt de grond jaarlijks onder water gezet of door natuurlijke omstandigheden vochtig gehouden. De boer maait de grond jaarlijks, soms in combinatie met beweiding. 💧

Kruidenrijk Grasland

Bij het beheerpakket ‘Kruidenrijk grasland’ zaait de boer verschillende grassen en kruiden in de grond. Op de grond kan vee worden gehouden of het grasland wordt gehooid. Van bemesting is niet of nauwelijks sprake. 🐄